Họ yến (Apodiformes: Apodidae) có khoảng 95 loài (species) sống khắp nơi trên thế giới (trừ vùng cực). Chúng gồm các loài ăn côn trùng bay trong không trung. Trong số đó, một số loài chim cho loại tổ ăn được có tên khoa học là Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812) (hay còn gọi là Collocalia fuciphaga); Aerodramus maximus và Aerodramus unicolor, trong đó loài Aerodramus fuciphagus là loài duy nhất cho tổ trắng ăn được nên có tên gọi chung là yến tổ trắng. Yến tổ trắng phân bố nhiều ở Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan. Ngoài ra chúng còn phân bố ở Philippines, Singapore, Campuchia, Trung Quốc (đảo Đại Châu - Hải Nam).
Hệ thống phân loại của chim yến tổ trắng (chim yến hàng) Aerodramus fuciphagus (http://www.itis.gov, Taxonomic Serial No.: 554970):
Ngành: Chordata
Phân ngành: Vertebrata
Lớp: Aves
Bộ: Apodiformes (Peters, 1940)
Họ: Apodidae
Phân họ: Apodinae
Giống: Aerodramus (Oberholser, 1906)
Loài: Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812)
Phân loài:
- A. f. inexpectatus (Hume, 1873)
- A. f. amechanus (Oberholser, 1912)
- A. f. germani (Oustalet, 1878)
- A. f. vestitus (Lesson, 1843)
- A. f. perplexus (Riley, 1927)
- A. f. fuciphagus (Thunberg, 1812)
- A. f. dammermani (Rensch, 1931)
- A. f. micans (Stresemann, 1914)
Do sự phân bố địa lý khác nhau trong quá trình tiến hóa tự nhiên, loài chim yến tổ trắng (Aerodramus fuciphagus) đã xuất hiện một số biến dị nhỏ, do đó chúng lại được chia thành một số phân loài: Aerodramus fuciphagus vestitus (A. f. vestitus) phân bố ở Indonesia; Aerodramus fuciphagus amechanus (A. f. amechanus) phân bố ở Malaysia; Aerodramus fuciphagus germani (A. f. germani) phân bố ở Việt Nam, tên gọi là yến hông xám hay yến hàng.